Binlerce yıldır Asya ve Avrupa’da yaşayıp, buraları kendine yurt yapmayı her defasında başaran Türk milleti; Çoğrafi olarak da Asya ve Avrupa’nın birleşimi olan Anadolu’yu binlerce yıldır kendine vatan yapmayı bilmiştir. Anadolu vatanında geçtiğimiz bin yılda birbirinin devamı olan iki medeniyet kurmayı da başarabilmiştir. Bin yıldan fazla süre aynı topraklarda kendi devletiyle yaşayabilen milletlerin sayısı bir elin parmak sayısını geçmez; bunlardan biri Asya’da Çinliler, değeri Avrupa’da İtalyanlar bir diğeri ise hem Asya hem de Avrupa kıtalarını kapsayan Anadolu’da Türklerdir. Türkler aynı topraklarda bir birinin devamı iki farklı medeniyet kurabilmeyi başarabilen yegana millettir. Birinci dünya savaşı sonunda, Türkler; Anadolu’da, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurarak, 100 yıllını kutlamaktadır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN KURULUŞUNUN 100. YILI KUTLU OLSUN. Kuruluşunda başta Mustafa KEMAL ATATÜRK olmak üzere, emeği geçen her vatan evladına saygı ve minnetle… VDOİHİ Cilt 2.3. ler 01.08.2023 tarihi itibariyle yayınlanmaya başlanmıştır. Yayınlanan VDOİHİ 2.3.’ün Cilt Adedi: 10505 . Bu ciltlere “VDOİHİ Cilt 2.3” sekmesi altından ücretsiz ulaşılabilir. Diğer sekmelerden ücretsiz ulaşılabilir, VDOİHİ cilt sayısı: 202. Toplam ulaşılabilir cilt sayısı: 202+10505=10707. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kuruluşunun 100. yılı hatırasına yayınlanan VDOİHİ cilt sayısı: 10505.

The Turkish nation has lived in Asia and Europe for thousands of years and has always succeeded in making these places its homeland; It has managed to make Anatolia, which is geographically the junction of Asia and Europe, its homeland for thousands of years. In the Anatolian homeland, it has succeeded in establishing two civilizations that are a continuation of each other in the last thousand years. The number of nations that have been able to live in the same lands with their own state for more than a thousand years can be counted on the fingers of one hand; One of them is the Chinese in Asia, the Italians in Europe, and the other one is the Turks in Anatolia, which covers both the Asian and European continents. Turks are the only nation that managed to establish two different civilizations that continue each other in the same land. At the end of the first world war, the Turks; It celebrates its 100th anniversary by establishing the Republic of Turkey in Anatolia. HAPPY 100TH ANNIVERSARY OF THE FOUNDATION OF THE REPUBLIC OF Türkiye. With respect and gratitude to all the sons of the country who contributed to its establishment, especially Mustafa KEMAL ATATÜRK…

Volume 2.3 of VDOİHİ started to be published as of 01.08.2023. Number of Volumes of VDOİHİ 2.3. published: 10505 . These volumes can be accessed free of charge under the “VDOİHİ Volume 2.3” tab. It can be accessed free of charge from other tabs, number of VDOİHİ volumes: 202. Total number of accessible volumes: 202+10505=10707. VDOİHİ volume number published in commemoration of the 100th anniversary of the Establishment of the Republic of Turkey: 10505.

VDOİHİ Nitelikleri / Qualities ( Lütfen tıklayınız / Please click )

VDOİHİ Nicelikleri / Quantities ( Lütfen tıklayınız / Please click )

VDOİHİ 2.3. Ciltlerinin Bilgileri / Volume Knowledge ( Lütfen tıklayınız / Please click )

Cilt Numaralandırma / Volume Numbering ( Lütfen tıklayınız / Please click )